اخبار و رویدادها


اطلاعیه آزمون ورودی دبیرستانهای دانشگاه زابل
درج شده در تاریخ 1394/12/16 توسط مدیر.

                                                                                  اطلاعیه شماره 1

                                       اطلاعیه آزمون ورودی دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاه زابل

                                                                            سال تحصیلی 96-95          

دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل از بین دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه زابل و شهرستانهای تابعه

که حداقل معدل پایه نهم آنها 17 میباشد در سال تحصیلی96-95 برای سال اول دبیرستان دانش آموز پسر و دختر

می پذیرد.

1)     نحوه پذیرش :

دانش آموزان از طریق آزمون کتبی که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میگردد از میان داوطلبان مناطق

پنج گانه زابل و شهرستانهای تابعه انتخاب می گردند.

      2)مدارک لازم :

1- گواهی عکس داراز مدرسه مربوطه مبنی بر این که  دانش آموز پایه  نهم (دوره اول متوسطه ) را در آموزشگاه های زابل و شهرستانهای تابعه گذرانده است.

2- یکبرگ فتوکپی شناسنامه خوانا و کارت ملی

3-یک قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

4- اعلام آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن منزل یا رابط در پشت فتوکپی شناسنامه الزامی می باشد.

5- فیش واریزی به مبلغ 000/ 150 ریال به حساب شماره 2569114775 بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل  به  نام هزینه های  چاپ و تکثیر دانشگاه زابل

    3)نحوه ارسال مدارک :

1-ارسال از طریق آموزش پرورش یا آموزشگاه مربوطه به صورت دسته جمعی.

2-ارسال از طریق اداره پست زابل به آدرس : زابل دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاه زابل صندوق پستی

 487-98615 

3-مراجعه مستقیم به آدرس زابل دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه واقع در سایت جدید دانشگاه  زابل

پسرانه : 31232099-054

دخترانه : 31232098-054

شماره پیامکی : 09376225005

    4) مهلت ثبت نام :

از تاریخ 10/12/1394  لغایت 31/1/95

    5) مواد امتحانی :

تعلیمات دینی – ریاضی- علوم تجربی- ادبیات فارسی- زبان انگلیسی ( از دروس متوسطه اول )

6)تاریخ برگزاری آزمون : متعاقبا' اعلام می گردد.