اخبار و رویدادها


اطلاعیه قلم چی
درج شده در تاریخ 1395/01/18 توسط مدیر.

                                                                              بسمه تعالی

 

با توجه به پیگری های مستمر ریاست محترم دانشگاه زابل جناب آقای دکتر بهلولی, زحمات شبانه روزی ریاست  محترم مجتمع آموزشی

 دانشگاه جناب آقای مهندس خلیلی و باهماهنگی و تلاش گروه آموزشی بهار (آقای فراشی پور) هزینه آزمون های نهاد فرهنگی آموزشی

 قلم چی 90 درصد کاهش یافت و اولیا ء محترم تنها 10 درصد هزینه آزمون ها را پرداخت می نمایند.