افتخارات  مدرسه


کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری
درج شده در تاریخ 1395/01/18 توسط مدیر.

                                     اسامی دانش آموزان

عاطفه نظام دوست / قرائت قرآن رتبه اول

محدثه نامجوفر / حفظ قرآن رتبه اول

فاطمه سادات سجادی / حفظ 5 جزء قرآن رتبه اول

ریحانه سراوانی / تفسیر قرآن رتبه اول

ملیحه غفاری نیا / صحیفه سجادیه رتبه دوم

بهاره جلائی زاده / حفظ قرآن رتبه سوم

معصومه  آمیان / احکام رتبه سوم

ذکیه رویین تن / احکام رتبه سوم

مانا کاظمی نسب / طراحی و نقاشی رتبه اول